top of page

AİLE HUKUKU

AİLE HUKUKU

Büromuz gerek Türk vatandaşları gerekse Türk vatandaşı ve yabancılar arasındaki evlenme, nişanlanma, boşanma, nafaka yükümlülükleri, velayet, eşler arasındaki mal rejimleri, hısımlık, soybağı kurulması, evlat edinme, çocuk malları, aile malları ile vesayet gibi konularda aile hukukundan doğan ihtilafların mahkeme önünde çözümünde ve taraflar arasında protokol düzenlenmesinde müvekkillerine Medeni Kanun, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve ilgili milletlerarası sözleşme ve kanunlarda yer alan hükümler çerçevesinde özel hayatın gizliliğine büyük özen ve dikkat göstererek hizmet verir.

Aile Hukuku Nedir?

 

Hepimizin bildiği bir kavram olan aile, medeni hukuk kapsamı içerisinde yer alan bir hukuk dalıdır. Aile hukuku olarak isimlendirilen bu hukuk dalı aileye ilişkin konuları ele alan, nişanlanma, boşanma, mal rejimleri, aile konutu, soybağı, evlat edinme, velayet, çocuk nafaka hakkı, vesayet, kayyımlık, yasal danışmanlık ve yardım nafakası gibi alanları da içerisinde barındırmakta. Kadın ve çocuk hakları da aile hukuku içerisinde yer alır. Türk medeni kanununca düzenlenen aile hukuku; Aile mahkemesi eşliğinde uyuşmazlıkları çözmek amacıyla hizmet verir.  Unutulmamalıdır ki boşanma sebebi ne olursa olsun tüm boşanma davaları “Aile Mahkemeleri” tarafından başlatılmalı/açılmalıdır. Boşanma durumu; eşlerden herhangi birinin talebi üzerine gerçekleşebilir ancak kanun maddeleri durumunda esas alınan sebep ve koşullara dayanarak mahkeme kararıyla sona erdirilir.

Agna Hukuk ve Danışmanlık olarak, müvekkillerimize bu kapsamda verdiğimiz başlıca hizmetlerimiz;
 

 • Boşanma ve soybağı davalarının yürütülmesi,

 • Anlaşmalı boşanmalarda protokol düzenlenmesi ve yürütülmesi,

 • Çekişmeli boşanma davalarında maddi ve manevi tazminat taleplerinin sunulması,

 • Boşanmadan sonra mal varlığı tasfiyesinin yürütülmesi,

 • Velayet ve nafaka hükümlerine aykırı davranılmasına karşı hukuki çözüm yolları üretilmesi,

 • Aile içi şiddet ve benzeri hallerde tedbir kararı alınması,

 • Evlat edinmeden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü,

 • Evlenecek taraflar arasında yapılacak malvarlığı sözleşmeleri hakkında danışmanlık hizmeti sağlanması,

 • Nişanlanmanın sona ermesinden kaynaklanan ihtilafların çözülmesi,

 • Aile Mahkemelerinde görülen tüm uyuşmazlıkların çözümü,

 • Aile hukuku alanında tüm mevzuatın güncelliğinin takibi.

bottom of page