top of page

CEZA HUKUKU

CEZA HUKUKU

 

Noter marifeti ile vekalet vererek kendi adınıza vekil tayin edeceğiniz ve hukuki danışmanlık alacağınız avukatın bilgi, birikim, deneyim ve tecrübesi en önemli faktörlerdendir. Zira Ceza Hukuku alan olarak bilgi, birikim ve tecrübe gerektirir. Bu bağlamda Agna Hukuk ve Danışmanlık Bürosu titiz ekibi ile bu alanda uzman olmasını bu ilkeye borçludur. Unutulmamalıdır ki; bilgi, birikim, deneyim ve tecrübe ne kadar fazlaysa davanın lehinize sonuçlanma ihtimali de o kadar fazladır.

Ceza Hukuku Nedir?

Hukuk dünyası içerisinde suç sayılan davranış ve fiiller ile bu davranış ve fiillere uygulanacak ceza müeyyidelerinin temelini oluşturan hukuk dalına Ceza Hukuku denmektedir. En dar tabiri ile Ceza Hukuku sadece suçları ve bunlara uygulanacak ceza yaptırımları irdelerken, en geniş anlamda ise Ceza Hukuku bu unsurların yanında ceza muhakemesini ve infazını da çerçevesine dahil eder.

Agna Hukuk ve Danışmanlık olarak, müvekkillerimize bu kapsamda verdiğimiz başlıca hizmetlerimiz;

 

 • Şikayet dilekçesi ve eklerinin hazırlanması,

 • Gözaltı süreçleri ve ifadeye katılma,

 • Kollukta ve Savcılıkta ifade alınması sırasında hazır bulunulması,

 • Ağır Ceza Mahkemelerinde sanık müdafi ve müşteki vekili olunması,

 • Asliye Ceza Mahkemelerinde sanık müdafi ve müşteki vekili olunması,

 • Sulh Ceza Mahkemelerinde sanık müdafi ve müşteki vekili olunması,

 • Savcılıklarca verilen takipsizlik kararlarına itiraz edilmesi,

 • Tutuklama kararlarına itiraz edilmesi,

 • Temyiz dilekçesi hazırlanması,

 • Ceza evinde tutuklu ve hükümlü ziyaretleri yapılması alanlarında hizmetler sunmaktadır.

 • Hayata karşı işlenen suçlar kapsamında kasten adam öldürme, taksirle adam öldürme, insan ticareti,

 • Vücut dokunulmazlığına karşı işlenen suçlar kapsamında kasten yaralama, taksirle yaralama suçları,

 • Cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar kapsamında cinsel saldırı, cinsel taciz, cinsel istismar suçları,

 • Hürriyete karşı işlenen suçlar kapsamında tehdit, şantaj, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, konut dokunulmazlığının ihlali suçları,

 • Özel hayatın gizliliğine karşı işlenen suçlar kapsamında özel hayatın gizliliğini ihlal, haberleşmenin gizliliğini ihlal suçları,

 • Malvarlığına karşı işlenen suçlar kapsamında hırsızlık, yağma (gasp), mala zarar verme, güveni kötüye kullanma, dolandırıcılık suçları,

 • Kaçakçılık suçu,

 • Askeri ve disiplin mahkemelerinde sanık müdafiliği,

 • Anayasa Mahkemesi’ne başvurular,

 • Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvurular,

 • Ceza soruşturmalarının başlatılması için şikâyet ve suç duyurusu işlemleri,

 • Ceza soruşturmasında kolluk ve savcılık süreçlerinde şikayetçi temsili,

 • Ceza soruşturmasında şüphelilerin temsili,

 • Şikayetçi ve müdahil vekili olarak ceza davalarının takibi,

 • Şüpheli ve sanık müdafi olarak ceza davalarında savunma ve hukuki yardım.

bottom of page