top of page

TÜKETİCİ HUKUKU

TÜKETİCİ HUKUKU

 

Agna Hukuk ve Danışmanlık Tüketici Hakem Heyetine itiraz süreci de dahil olmak üzere, tüketici şikayetlerinin bütün aşamalarında ve Tüketici Mahkemelerinde görülen tüm davalarda müvekkillerini temsil etmekte, özellikle ayıplı mal ve hizmet, tüketici kredisi, konut finansmanı sözleşmeleri (konut kredisi), ön ödemeleri konut finansmanı veya abonelik sözleşmeleri, sözleşmedeki haksız şartlar konularında danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Ayrıca, Türk Hukuk mevzuatında görece yeni bir usul olan sınıf davası, tüketicinin korunması açısından özel bir önem kazanmıştır. Hukuk Muhakemeleri Kanununun ilgili maddesi gereğince dernekler ve diğer tüzel kişiler, statüleri çerçevesinde, üyelerinin veya mensuplarının yahut temsil ettikleri kesimin menfaatlerini korumak üzere sınıf (topluluk) davası açabilmektedir. Yine Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun çerçevesinde tüketici mahkemeleri nezdinde Bakanlık ve tüketicilere ek olarak tüketici örgütleri tarafından sınıf (topluluk) davası açılabilmesi mümkündür.

 

Tüketici Hukuku Nedir?

 

Tüketicilerin ekonomik çıkarlarının yanı sıra sağlığını ve güvenliğini korumak adına ve yine tüketicinin zararlarını karşılamak, bunu da yasal çerçeve doğrultusunda gerçekleştirmek adına düzenlemelerde bulunan hukuk birimi Tüketici Hukukudur. Koruyucu ve eğitici politikaların oluşturulmasında ve kişilerin buna teşvik edilmesinde önemli paya sahiptir. Her tüketici bu konuda bilinçli olmalı ve sahip olduğu haklar çerçevesinde hayatına devam etmelidir. Göreceğiniz zararlar neticesinde sahip olduğunuz hakları kullanarak maddi ve manevi tazminat davası açabilir ve hakkınızı kanuni yollarla arayabilirsiniz.

Agna Hukuk ve Danışmanlık olarak, müvekkillerimize bu kapsamda verdiğimiz başlıca hizmetlerimiz;
 

  • Alım Satım Sözleşmeleri

  • Tüketici hukuku alanında tüm mevzuatın güncelliğinin takibi

  • Tüketici Hakem Heyeti nezdinde yapılacak işlemler

  • Tüketicinin şikayetlerine karşı hukuki çözüm yolları üretmek

  • Satıcı ile alıcı arasında yapılacak sulh görüşmeleri, protokole bağlanması

  • Ayıplı mal ya da ayıplı hizmetten kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü

  • Tüketici ve Ticaret Mahkemelerinde görülen uyuşmazlıkların çözümü.

bottom of page