top of page

HAVACILIK HUKUKU

HAVACILIK HUKUKU

 

Havacılık (Hava) Hukuku dar anlamda; havacılık sektöründe faaliyet gösteren tüzel kişilerin birbiri ile ilişkileri, bu şirketlerde çalışan kişilerin ilişkilerini, havacılık şirketlerinin devlet veya kamu otoritesi ile olan ilişkilerini düzenlemektedir. Hava hukukunun geniş anlamda diğer bir tanımında ise, hava sahasını ve onun faydalarının yanı sıra ses ve elektrik dalgalarının iletimini sağlayan cihazlar ile meteoroloji ile ilgili kuralları ve hatta küresel hava kirliliğinin önlenebilmesi için yapılan düzenlemeleri bile kapsadığı görülmektedir. Görüleceği üzere; Havacılık Hukuku aslında çok büyük bir alana etki etmekte ve yasal olarak çerçevelendirmektedir. Hava Hukuku ülkemizde gelişmekte olan bir alan olduğu için farklı hukuk dalları ile iç içe geçmiş durumdadır. Uygulanacak kanun hükümlerinin tespiti için çalışanların hangi departmanda çalıştığı önem arz etmektedir. Şöyle ki; yer hizmetleri kapsamında bilet tanzim ve satış, depo ve hangar çalışanları, havalimanı taşıt alım onarım gibi hizmetleri yerine getiren çalışanlar bakımından İş Kanunu hükümleri uygulanmakta iken pilot, hostes, kabin görevlileri gibi uçuş personelleri açısından İş Kanunu hükümleri değil Borçlar Kanunu hükümleri uygulanmaktadır.

 

Havacılık Hukuku Nedir?

 

Havacılık hukuku, uçuş, hava yolculuğu ve bununla iç içe girmiş yasalar ve ticari firmalarla ilgilenen hukuk branşıdır. Bu hukuk branşı bazı alanlarda deniz hukuku ile örtüşmektedir. Hava yolculuğunun doğasından dolayı Havacılık Hukuku, genel olarak uluslararası hukuk meselesi olarak görülür.

Agna Hukuk ve Danışmanlık olarak, müvekkillerimize bu kapsamda verdiğimiz başlıca hizmetlerimiz;

 

Agna Hukuk ve Danışmanlık, havacılık sektöründe faaliyet gösteren havayolu şirketleri, havalimanı (terminal) işletmecileri, hava taksi işletmeleri, zirai havacılık işletmeleri, balon işletmeleri, uçuş, havacılık güvenliği ve kabin memuru eğitim hizmetleri işletmeleri, yer hizmeti kuruluşları, heliport işletmeciler, kargo ve turizm acenteleri ve benzer kurum ve kuruluşlar, uçuş eğitmenleri, pilot, hostes, yer hizmetleri ve diğer teknik personel ile bunlardan hizmet alanlara ilişkin hukuk hizmetleri sağlamaktadır.

Agna Hukuk ve Danışmanlık, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Türkiye Özel Sektör Havacılık İşletmeleri Derneği (TÖSHİD), Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB), Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği (UTİKAD) ve Havayolları Kargo Konseyi'nin (ACC) ve Hava Nakliyatını Kolaylaştırma Komitesi (HANKOK) ve benzeri kurum ve kuruluşlarla ilişkiler ve bu kurum ve kuruşlar nezdinde yapılacak işlemler konusunda temsil ve danışmanlık hizmeti vermektedir.

bottom of page