top of page

SAĞLIK HUKUKU

SAĞLIK HUKUKU

Hukuk Büromuz tarafından müvekkillerimize Sağlık Hukuku alanında uzman bir kadro ile sağlık personelinin tıbbi hatalarından doğacak sorumluluk, hasta ve hekim hakları, özel sağlık kuruluşları yönetimi ile sağlık kuruluşları ve çalışanlarına yönelik kurumsal ve mesleki sorumluluk sigortaları hususlarında danışmanlık ve avukatlık hizmetleri verilmektedir.

Sağlık Hukuku Nedir?

 

Sağlık Hukuku , sağlık hizmeti talep edenler ile bu hizmeti sunanlar arasında ki ( sağlık hizmeti veren kişi, kurum, kuruluşlar, hasta) ilişkileri düzenleyen bir hukuk dalı olmanın yanında aslında daha kapsamlı olarak bunların devletle olan ilişkilerini de düzenlemektedir. Bu çerçevede ,sağlık hukuku karma bir hukuk dalı olarak karşımıza çıkmakta ve içerisine medeni hukuk, anayasa hukuku, ceza hukuku, idare hukuku , ticaret hukuku gibi hem özel hukuk hem de kamu hukuku nitelikli hukuk dallarına özgü kuralları da almaktadır. Sağlık hukuku alanında çok sayıda düzenleme bulunmakla birlikte Anayasada yer alan bazı ilkeler aslında sağlık mevzuatının da temelini oluşturmaktadır. Örneğin ;Anayasada kişilerin yaşam hakkı ve dolayısıyla sağlık hakkı temel bir anayasal hak olarak karşımıza çıkmaktadır. Anayasanın ‘Sağlık Hizmetleri ve Çevrenin Korunması’ başlığını taşıyan 56. maddesi de herkesin sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahip olduğunu düzenlemektedir. Bireylerin anayasal güvence altına alınmış en temel haklarından biri olan ‘Sağlık Hakkı’ ve ‘Sağlıklı yaşam hakkı’ herkes için aynı ölçüde , eşit şartlarda hizmet alma hakkına sahip olan insanlar arasında hiçbir ayırım gözetilmemesini ifade eder. Bu sebeple hasta hakları temelde , sağlık hizmetlerinin olması gereken çağdaş standartlarda , bilimsel ilkeler ve deneyimler doğrultusunda sunulması ve teşhis edilen hastalığa en uygun tedavinin uygulanmasında tıp biliminin ortaya koyduğu normların uygulanmasında titizliğin gösterilmesi konularında şekillenmiştir.

Agna Hukuk ve Danışmanlık olarak, müvekkillerimize bu kapsamda verdiğimiz başlıca hizmetlerimiz;
 

  • Sağlık sektöründeki faaliyetlerden kaynaklanan ihtilafların çözümünde ilgili hukuksal sürecin başlatılması ve yürütülmesi,

  • Hasta ve hekim hakları, hasta haklarına aykırı olarak doğan hatalı tıbbi uygulamalara karşı maddi - manevi tazminat davası, ceza davası açılması şeklinde hukuki sürecin başlatılması , ve etkin bir şekilde takibi, özel hastane ve polikliniklerin kuruluşu , işleyişi vb. hakkında hukuki danışmanlık ve hastane vekilliği ile,

  • Sağlık hukuku alanındaki diğer tüm uyuşmazlık ve dava konularında en iyi sonucu alabilmek için etkin hukuki destek sağlanmaktadır.

bottom of page